Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Pěstitelské rady

Pleionky můžeme rozdělit dle náročnosti na pěstování do tří skupin:

skupina A - snadno pěstovatelné druhy
skupina B - náročnější druhy
skupina C - náročné druhy

Do skupiny A patří dobře rostoucí, jarní druhy a většina kultivarů. Jsou to rostliny většinou terestrické, snadněji odolávající nižším teplotám, dobře kvetoucí a vytvářející velké množství nových pahlízek. Do této skupiny patří: P. bulbocodioides, P. coronaria, P. formosana, P. grandiflora, P. limprichtii, P. pleionoides, P. yunnanensis, P. x barbarae, P. x taliensis.

Do skupiny B patří některé náročnější jarní druhy a kultivary a všechny podzimní kultivary. Jsou to litofytické a epifytické rostliny vyžadující odlišné vlhkostní a teplotní nároky než skupina A, ale při zvládnutém pěstování rostou bezproblémově. Patří sem: P. aurita, P. chunii, P. hookeriana, P. humilis, P. scopulorum, P. x christianii, P. x kohlsii.

Do skupiny C patří epifyticky rostoucí jarní druhy, všechny podzimní druhy a nově objevené druhy, u kterých není v kultuře dostatek zkušeností s pěstováním. Jsou to rostliny vyžadující speciální substráty, teplotní a vlhkostní podmínky. Patří sem: P. albiflora, P. forrestii, P. maculata, P. praecox, P. saxicola, P. vietnamensis, P. x confusa, P. x lagenaria.

Toto členění budeme zachovávat i v dalším popisu pěstitelských rad, ve kterém se budeme zabývat umístěním rostlin, složením substrátu, zálivkou, hnojením, množením, hybridizací pleionek a v neposlední řadě škůdci a nemocemi těchto rostlin.


© Týbl Pleione
webmaster