Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Nejčastější dotazy

Je pěstování pleionek složité?
Kde se dají pleionky koupit?
Jak správně pleionky vybrat a objednat?
Kdy je nejlepší termín pro objednání?
Lze pleionky pěstovat v bytě?
Lze pleionky pěstovat celoročně venku?
Jaký je nejlepší substrát?
Kde pleionky přezimovat?
Proč mi pleionky nekvetou?
Proč jsou pleionky dražší než pokojové orchideje?

Je pěstování pleionek složité?

NENÍ. Pěstování pleionek se v poslední době stává velice populární a to hlavně z důvodu jejich snadného pěstování. Narozdíl od ostatních orchidejí, pleionky potřebují vaši vydatnější péči pouze ve zlomku roku. Zejména v době, od počátku vegetačního cyklu, kdy novým pahlízkám rostou kořeny, do rozvinutí květů a zahájení růstu listů (obvykle únor až duben). V tomto období je nutné korigovat zálivku a maximální teplotu. Zhruba od poloviny května (lépe po ledových mužích) můžete pleionky pěstovat venku jako jakékoli jiné zahradní stínomilné rostliny. Ovšem i tento rod obsahuje méně náročné i velmi náročné druhy. Obecně platí, že kultivary rostou lépe a ochotněji kvetou než přírodní druhy, ale postupem času jistě zvládnete i náročnější rostliny.

Kde se dají pleionky koupit?

V České republice se již řadu desetiletí pěstují P. limprichtii a P. formosana. Tyto nejběžnější rostliny rovněž nabízejí mnohé zahradnické a zásilkové firmy, obchodní řetězce a můžete je získat i na různých specializovaných výstavách. Ostatní druhy, křížence a kultivary lze nejsnadněji objednat u nás, nebo u zahraničních pěstitelů. Kultivarové novinky se dostávají na trh obvykle do 10 let od zaregistrování.

Jak správně pleionky vybrat a objednat?

Pokud nekupujete rostlinu v květu, je tato otázka jednou z nejdůležitějších.
Většina prodejců prodává pleionky v období dormance, tedy v době, kdy nevíte o rostlině vůbec nic! Koupě takové pleionky je tedy téměř vždy kupování "Zajíce v pytli!". I mně se mnohokrát stalo, že jsem obdržel něco zcela jiného než jsem si objednal a veškeré reklamace se téměř vždy minuly účinkem!
V období dormance nepoznáte, ani zda je rostlina zdravá, ani zda se jedná o druh, který jste si objednali, a už vůbec ne zda kupujete vámi vybraný klon.

Jak tedy postupovat?
1) Obracejte se zásadně na pěstitele, který pleionky pěstuje delší dobu! - Mnozí pěstitelé prodávají rostliny, které jim samotným dosud ve sbírce nekvetly. Některé pleionky neochotně kvetou, ale dobře se množí. Tak se do kultury dostává mnoho rostlin špatně určených jen pro to, že vám pěstitel prodá rostlinu, kterou dosud sám vykvetlou neviděl - alespoň ne ve své sbírce.

2) Pokud kupujete hybridní rostlinu, nechte si vždy poslat fotografii! - Pokud si vyberete ze široké nabídky hybridů podle fotografie z internetu, nebo z jiných stránek než pěstitelových a nejedná se o selektovaný pojmenovaný klon, máte téměř 100% jistotu, že vám přijde něco úplně jiného. Variabilita hybridů ve výsevním roji je tak široká, že může obsahovat téměř cokoli. Navíc mnohé hybridy byly vyšlechtěny nezávisle několika školkaři z různých matečných rostlin. Mnozí serioznější pěstitelé toto řeší v nabídkách poznámkou "Směs klonů", což ale znamená, že vám zaručují pouze správnost určení křížení, nikoli konkrétní vámi vybraný klon. Mějte na zřeteli, že nejvíce hybridů inklinuje k tzv. uniformní růžové a v každém křížení naleznete více mdlých a nezajímavých rostlin než těch dobře vyvedených, které se pak dále vyselektují a pojmenují. Může se tak stát, že vám na místo vámi vysněných rostlin přijde několik téměř stejných kytek pod různými jmény.

3) Nekupujte od překupníků! - Takový prodejce většinou levně koupí rostliny od školkařů nebo v horším případě z nelegálních přírodních sběrů a obratem ruky je prodá. Nejen, že v takovém případě nemáte zaručeno vůbec nic ohledně zdraví, původu a určení rostlin, ale takový člověk vám ani neporadí jak rostlinu pěstovat.

4) Ověřte si, zda vyobrazené rostliny v internetových nabídkách patří prodejci! - Mnozí neseriozní prodejci používají fotografie z jiných internetových stránek, aby přilákali kupující. Prodávaná rostlina se pak pochopitelně nemůže shodovat s vyobrazením.

5) Nekupujte od prodejců, kteří mají v nabídkách špatně přiřazené fotografie! - Takový pěstitel často sám neví co pěstuje! Omyl může pochopitelně vzniknout chybou programátora webu, ale spíše to svědčí o tom, že pěstitel rostliny nezná a pěstuje je pod chybným určením.

6) Nechte si garantovat od prodejce zdravotní stav rostlin! - Zkontrolujte si ihned po otevření zásilky zda nejsou pahlízky měkké, nahnilé, zapařené nebo přemrzlé! Takové rostliny okamžitě prodejci vraťte! Námitky prodejce, že se takové rostliny jistě ujmou jsou liché. Nenechávejte to na jaro a požadujte okamžitou výměnu rostlin, nebo vrácení peněz! Požadujte aby rostliny byly před odesláním ošetřené fungicidem a Nimbovým olejem.

Věnujte trochu času ověření - předejdete zklamání!

Kdy je nejlepší termín pro objednání?

Pleionky je nejlépe objednávat v srpnu, kdy mnoho specializovaných školek vydává své katalogy. Rostliny pak zpravidla obdržíte v průběhu prosince či ledna (podzimní kultivary v listopadu), kdy je nejbezpečnější pahlízky zasílat poštou. V tuto dobu rostliny nepotřebují světlo ani vodu a přežijí i několikatýdenní uložení zásilky na poště. Pokud chcete koupit kvetoucí rostliny, je nutné je předem objednat, abychom je včas nahrnkovali, nebo je můžete zakoupit na některé z jarních výstav orchidejí či skalniček.

Lze pleionky pěstovat v bytě?

ANO. Pleionky můžete pěstovat i jako pokojovou rostlinu, pokud jim poskytnete odpovídající teplotu a zálivku. Při pěstování v bytě je důležité, aby nedošlo k přehřátí a přesušení rostlin. Nejlépe je pěstovat na severním okně či balkoně a v zimě uchovávat očištěné pahlízky v papírovém sáčku v chladničce.

Lze pleionky pěstovat celoročně venku?

ANO. V našich klimatických podmínkách je mrazuvzdorná P. limrichtii a P. coronaria. Podmínkou pro úspěšné pěstování venku je však naprosté sucho v období dormance. Více o pěstování pleionek venku se dozvíte ZDE.

Jaký je nejlepší substrát?

Problematice nejvhodnějšího substrátu je věnována celá následující stránka.

Kde pleionky přezimovat?

Pleionky přezimujeme v suché bezmrazé místnosti při teplotě kolem 0 až 6°C (sklep nebo garáž). Pokud nemáme příhodné prostory, můžeme přezimovat očištěné pahlízky v papírovém sáčku v chladničce. Ty pak průběžně kontrolujeme a pokud se pahlízky při přezimování nadměrně svrašťují, můžeme je lehce postříkat vodou a po oschnutí opět vrátit do chladničky.
Výjimku tvoří P. maculata, kterou přezimujeme při teplotách kolem 10°C a substrát udržujeme mírně vlhký.

Proč mi pleionky nekvetou?

Důvodů, proč pleionky nekvetou může být hned několik. První, za který nikdo nemůže je, že přestože jste koupili dospělou, zdravou a dostatečně velkou pahlízku, nemusí mít vyvinutý květní puk, což v době dormance nelze rozpoznat. Dalším důvodem, zejména u importovaných rostlin je, že vyrostly v odlišných klimatických podmínkách. V obou těchto případech Vám pravděpodobně pokvetou bez problémů napřesrok.
Další důvody již máte na svědomí sami:
- Rostliny přezimovaly v nevhodných podmínkách.
- Pahlízky byly kropeny v době rašení.
- Rostliny byly vystaveny vysokým teplotám v době rašení (ve skleníku může dosáhnou zjara teplota až ke 40 °C).
- Rostliny byly vystaveny velkým teplotním výkyvům (rozdíl mezi denní a noční teplotou by neměl být větší než 8 °C).
- Rostliny byly napadeny savým hmyzem (např. sviluškami).
- Poupata sežrali slimáci.

Proč jsou pleionky dražší než pokojové orchideje?

Mnozí z nás si zvykli na stále se snižující ceny tropických (pokojových) orchidejí, jimiž jsou zaplavena všemožná zahradní centra a supermarkety. Tento trend přirozeně plyne z nadbytku rostlin pěstovaných velkopěstírnami po celém světě a zvládnutím výsevů orchidejí a in-vitro kultur. Pleionky však patří do skupiny orchidejí, která tyto velkopěstitele příliš nezajímá a tak zůstávají spolu s ostatními rody jako např. rod Cypripedium na okraji zájmu orchidejových "baronů".
Většina pěstitelů množí pleionky z vrcholových bulbilek a přirozeným dělením matečných pahlíz, což jak všichni víte je dosti zdlouhavý proces a trvá několik let než vám z jedné zakoupené pahlízky vyroste dostatek rostlin k prodeji. Ještě mnohem déle trvá, než vám vyroste rostlina z výsevu, a tak se nové kultivary a jejich selekce (klony) dostávají na trh až po 10 a více letech od výsevu. Po tuto dobu věnuje pěstitel rostlinám veškerý čas a péči.

Nahoru

© Týbl Pleione
webmaster