Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Množení pleionek

     Pleionky se v dobrých podmínkách množí poměrně snadno. Jak již bylo řečeno, pahlízky pleionek jsou jednoleté. Tzn., že po ukončení cyklu se stará pahlízka scvrkne a uschne a vytvoří se nová. Většina druhů však tvoří z dospělých květuschopných pahlízek dvě popř. i tři nové. V případě, že rostlina vytvoří tři (výjimečně i více) nové pahlízky, jsou obvykle květuschopné pouze dvě a ostatní jsou menší a v daném roce nekvetou.
     Některé druhy však toto přirozené dělení nemají (např. P. x confusa, P. chunii, občas P. forrestii) a ze staré pahlízky vyroste vždy jen jedna nová.
     Všechny pleionky však tvoří v červenci až září na vrcholcích starých pahlízek malé tzv. vzdušné pahlízky - bulbilky (z angl. bulbils). Tyto pak dozrají do dospělosti podle druhu třetím až sedmým rokem. Počet bulbilek se opět liší podle druhu. Nejvíce druhů tvoří dvě nebo tři bulbilky. Některé druhy např. P. x confusa tvoří pouze jednu. Rekordmankou ve výrobě bulbilek je P. humilis, která může vytvořit až třicet miniaturních bulbilek o velikosti kolem 1 mm. Tyto pak dozrávají do dospělosti velmi dlouhou dobu (až 7 let) a jejich dopěstování je oproti ostatním druhům poněkud problematičtější.

Tři bulbilky na Pleione grandiflora
Shluk bulbilek na Pleione humilis


     Péče o bulbilky je poněkud odlišná od péče o dospělé pahlízky. Předně vzhledem k jejich velikosti hrozí vysušení během první dormance hned po sklizni (některé bulbilky jsou velké jen kolem 1 mm např. P. humilis - čím menší bulbilka tím je k vysušení náchylnější). Proto bulbilky přechováváme v místnosti s vyšší vlhkostí, popř. v plastovém sáčku v chladničce, s kouskem navlhčeného rašeliníku. Pokud přechováváme bulbilky v chladničce často je kontrolujeme a větráme, aby nezplesnivěly. Vhodné je před uložením k dormanci bulbilky namořit Physanem 20, nebo jiným vhodným fungicidem.
     Na jaře sázíme bulbilky odděleně od dospělých pahlíz, protože jejich nároky na zálivku a hnojení jsou jiné než u dospělých jedinců. Bulbilky sázíme do mělké misky, kterou vyplníme do 1/2 standardním substrátem pro pleionky, další 1/4 tvoří vrstva s jemným substrátem ze dvou dílů jemné borové kůry (do 5 mm) a jednoho dílu rašeliníku. Můžeme přidat rovněž 0,5 dílu dřevěného uhlí. Navrch dáme asi 1 cm vrstvu čistého rašeliníku. Celou takto připravenou misku řádně provlhčíme. Bulbilky pícháme přímo do vrstvy čistého vlhkého rašeliníku cca 1 cm od sebe.

Bulbilky sázíme do vrstvy čistého vlhkého rašeliníku.


     Pokud jsou bulbilky příliš malé např. P. humilis sypeme je řídce na vrstvu rašeliníku a překryjeme tenkou vrstvou čisté jemné borové kůry.

Bulbilky Pleione humilis se řídce nasypou na vrstvu rašeliníku a překryjí tenkou vrstvou jemné borové kůry.


     Misky s bulbilkami uložíme spolu s ostatními pleionkami, ale od počátku je udržujeme stále mírně vlhké (rašeliník nesmí vyschnout). Když se začnou bulbilky probouzet k životu zvýšíme zálivku a přidáme hnojivý roztok v 1/2 koncentraci používané na dospělé pleionky. Jakmile se bulbilkám plně rozvine list, začneme je hnojit stejně jako dospělé pahlízky a dbáme na to, aby rašeliník v misce nikdy nevyschl. Takto bulbilky pěstujeme celý rok. Zálivku omezíme na podzim, když začínají listy žloutnout.

     Vitálnější druhy a kultivary dorostou za rok do velikosti pěstovatelné v substrátu pro dospělé pahlízky. Pomaleji rostoucí druhy pěstujeme i v dalších letech stejným způsobem, dokud nedorostou do velikosti, kdy mohou být zasazeny do běžného substrátu.

Dostatečně velké bulbilky dopěstujeme v dalších letech v normálním substrátu pro dospělé pahlízky.


     Pleionky můžeme množit i generativně - semeny. Množení pleionek semeny je však stejně jako u ostatních orchidejí více či méně laboratorní práce a úspěch je podmíněn mnoha faktory. Přesto je tato metoda zvládnutelná již i v amatérských podmínkách a stále více pěstitelů ji využívá. Výhodou množení semeny je, že získáme z jednoho výsevu velké množství rostlin. Předně je však nutné získat semena. Jak získáme semena z vlastních rostlin se dozvíme v článku o hybridizaci.
     Semena vyséváme zpravidla v listopadu do sterilního umělého substrátu (např. Orchimax nebo Sigma P6668 ve směsi s agarem, popř. dalšími přísadami). Výsev provádíme do lahví ve sterilním prostředí v plastovém nebo laminárním boxu. Semenáčky pak přesadíme znovu ve sterilním prostředí do nového sterilního substrátu obohaceného o živiny (např. zelený banán, ananasová šťáva a pod.). Rovněž byly provedeny úspěšné pokusy s výsevem pleionek na sterilní kůru z borovice či dubu.
     Vylahvování a pěstování ve standardním substrátu provádíme druhým rokem. Semenáčky - bulbilky dopěstujeme do květuschopných pahlízek zhruba za pět let.

     V současné době se některé druhy množí v TC laboratořích pro širší komerci pomocí tkáňových kultur (in vitro). Jedná se však zejména o běžnější druhy jako např. P. formosana, které pak nabízejí ve velkém množství obchodní řetězce. Technologie množení pomocí TK je podobná jako při výsevu a můžeme tak získat v jediné sezóně tisíce jedinců z jedné rostliny, které dopěstujeme do květuschopných pahlízek podle druhu za tři až sedm let.

© Týbl Pleione
webmaster