Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Škůdci a choroby

     Existuje pouze několik chorob a škůdců, které postihují pleionky. Mnohé problémy pocházejí ze špatného pěstování. Takže pokud upravíme zálivku, použijeme propustný substrát, omezíme hnojení a zajistíme řádné přezimování, tak mnohé problémy zmizí.

     Nadměrná zálivka nebo nedostatečná drenáž může způsobit hnití vyvíjejících se kořenů. Rovněž špatné uskladnění pahlízek v zimě, neposkytnutí dostatečné doby vegetačního klidu a mechanické poškození pacibulek mají za následek hnilobu. V případě zjištění hniloby můžeme opatrně použít fungicid, ale užití silného roztoku může způsobit předčasnou dormanci.

Odumírání špiček listů: Toto se může stát nedostatkem vápníku. Při nepříznivých pěstitelských podmínkách, jako jsou vysoké denní teploty, může být vápník transportován nepravidelně do listů. Při vysokých denních teplotách kontrolujeme stav rostlin a udržujeme prostředí kolem rostlin co nejchladnější a vlhké. To provádíme večerním a nočním rosením a večerní zálivkou. Mimo to vlhčíme i okolí rostlin a podlahu ve skleníku. Substrát udržujeme vlhký, ale ne příliš mokrý. Skleníky dostatečně větráme a zajišťujeme přívod čerstvého vzduchu.

Čmeláci: Ti mohou způsobit opylení květů, což má za následek jejich rychlé vadnutí. Proto je udržujeme mimo skleník a zakrýváme větrací otvory mřížkou proti hmyzu.

Mšice (Aphis): Nejběžnější a nejnápadnější škůdce během časného jara, kdy napadají poupata a výsledkem může být zdeformování květů. Používáme systematické insekticidy.

Červci: Způsobují problémy v pozdní sezóně. Používáme systematické insekticidy.

Myši: Hladové myši ohrožují zejména pahlízky v zimních skladech.

Svilušky: Během horkých suchých období mohou způsobit problémy, nicméně udržováním vlhkého prostředí můžeme problémům předcházet. Svilušky obecně napadají spodní strany pletiv listů a v případě jejich zjištění musí být okamžitě zničeny vhodným insekticidem.

Smutnice: Tyto malé šedočerné mušky kladou vajíčka do substrátu, z nichž se líhnou larvy, požírající rašící tenké kořínky zejména drobných bulbilek. Prevencí je sterilizování substrátu, nebo použití vhodného insekticidu. Rovněž je velmi vhodné použití lepových desek pro kontrolu létajících mušek v kombinaci s parazitickými hlísticemi, které napadají larvy smutnic v substrátu. Velmi estetické řešení je umístit v blízkosti pleionek tučnice, které nahradí nevzhledné lepové desky a krásně kvetou.

Šneci a slimáci: Tito běžní škůdci ničí mladé listy a poupata.

Nosatec révový: Brouci se vrtají do pacibulek, nebo zanechávají pouze tenké chodbičky. Jsou k vidění jen zřídka a nejčastěji na dovážených pahlízkách. Likvidace tohoto škůdce je velmi obtížná, protože prostředky, které se užívají nejsou povoleny pro amatérské užití. Naštěstí se začínají objevovat i přípravky biologické ochrany.

Viry: V minulosti byly viry nacházeny pouze na pleionkách, které jsou již dlouhou dobu v kultuře, jako je např. P. formosana a na některých starých kultivarech jako P. Shantung a P. Versailles. V současné době představují viry v pleionkových kulturách stále větší problém. Přítomnost viru zjistíme nejčastěji barevnými pruhy na listech nebo změnou barevnosti květů. Rostliny s takovými příznaky musí být izolovány a testovány. Viry jsou často přenášeny mšicemi, proto je nutná ochrana před savým hmyzem.© Týbl Pleione
webmaster