Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Substrát

     V přírodě rostou pleionky na většinou zmechovatělých výživných lehkých substrátech skalních výchozů a teras, nebo přímo v mechu na kmenech a větvích stromů jako epifyty. Některé druhy rostou v listovce pod příkrovem keřů a stromů nebo na svažitých zmechovatělých loukách ve společenství trav, primulí a jiných vlhkomilných rostlin.

     Pro všechna místa je však společné, že se jedná o neutrální až slabě kyselé substráty (pH kolem 5,5), vysoce humózní a s dokonalým odtokem vody.

     V průběhu let byly vyzkoušeny mnohé receptury na dokonalý substrát pro pleionky, ale výsledek je takový, že universální substrát neexistuje. Nicméně všechny používané substráty musí splňovat tři zásadní požadavky:

     1) substrát nesmí obsahovat vápník
     2) musí být lehký
     3) musí dokonale odvádět vodu

     To jestli je váš substrát výživný (humózní) nebo naprosto sterilní záleží jen na způsobu jakým pleionky pěstujete a množství péče, kterou jste schopni jim dát. Každý substrát má své výhody a nevýhody a pro každý druh či kultivar bychom měli zvážit jeho použitelnost.

Substráty pro rostliny skupiny A:
     - 6 dílů jemně drcené kůry (cca 5 mm), 1 díl perlitu, 1 díl drceného rašeliníku (cca 6 mm), 1 díl vláknité rašeliny.

     - 6 dílů jemně drcené kůry (cca 5 mm), 1 díl perlitu, 1 díl dřevěného uhlí, 1 díl drceného bukového listí, 1 díl drceného dubového listí, 3 díly drceného rašeliníku.

     - 2 díly jemně drcené kůry (cca 5 mm), 1 díl perlitu, 1 díl suchého zetlelého kravince, 1 díl listovky, 1 díl drceného rašeliníku nebo vláknité rašeliny.


Substráty pro rostliny skupiny B:
     - 7 dílů jemně drcené kůry (cca 5mm), 1 díl perlitu, 1 díl drceného rašeliníku (cca 6 mm), 1 díl vláknité rašeliny.

     - 7 dílů jemně drcené kůry (cca 5mm), 1 díl perlitu, 1 díl dřevěného uhlí, 1 díl drceného bukového listí, 1 díl drceného dubového listí, 3 díly drceného rašeliníku.


Substráty pro rostliny skupiny C:
     - 7 dílů jemně drcené kůry (cca 5mm), 1 díl perlitu, 1 díl drceného rašeliníku (cca 6 mm).

     - 7 dílů jemně drcené kůry (cca 5mm), 1 díl perlitu, 1 díl dřevěného uhlí, 1 díl drceného bukového listí, 1 díl drceného dubového listí, 3 díly drceného rašeliníku.

     - Čistý rašeliník.


     Pěstování v čisté vláknité rašelině se pro její kyselost nedoporučuje.

     Výběr substrátu je nutné vždy volit podle způsobu pěstování rostlin.

     Pokud máte dostatek času a můžete rostlinám věnovat denní péči, zejména v letních měsících, potom je dobré zvolit lehčí substrát s minimálním množstvím jemných částic a humusu. Rostliny jsou pak ovšem životně závislé na denní zálivce a pravidelném přihnojování. V opačném případě vás dokáží během tří parných dní opustit, což může být problém například v době vaší dovolené.

     Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, je na místě zvolit substrát těžší, který lépe váže vodu a rostliny tak lépe přečkávají letní měsíce. Nicméně ani zde není volba bez rizika, neboť při tomto typu substrátu hrozí mnohem větší pravděpodobnost přelití v jarních měsících a uhnití mladých kořenů, což opět vede ke ztrátě rostliny. Při takovémto substrátu proto musíte věnovat rostlinám mnohem větší péči v době, kdy vytvářejí nové kořeny.

Ať již tedy zvolíte substrát lehčí nebo těžší, v obou případech je nedůležitější "naučit se zalévat".© Týbl Pleione
webmaster