Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Umístění

     Pleionky pocházejí z oblastí, kde jsou velmi výrazná roční období, tak jako je u nás jaro, léto podzim a zima. Průměrné teploty se v těchto oblastech pohybují podle lokality od - 7°C v zimě (prosinec) do + 25°C v létě (červen). Pleionky rostou v přírodě většinou na severních svazích nebo v zástinu keřů a stromů. Ve spojení s vydatnou vlhkostí v letních měsících a suchem v zimě si tak můžeme udělat představu o ideálním stanovišti pro pěstování.

     Ideální stanoviště pro pleionky je tedy polostinné, v zimě suché s teplotami kolem 0°C až + 4°C a v létě vydatně vlhké, vzdušné s teplotami kolem 20°C až 25°C.

     Takové podmínky v naší přírodě nenalezneme. Proto většinu rostlin pěstujeme v kontejnerech, které přes léto umístíme venku, ale na zimu je přeneseme do bezmrazé místnosti, případně je pěstujeme celoročně ve studeném skleníku.


Pěstování venku
     Celoroční pěstování venku můžeme zajistit pouze u druhů P. coronaria a P. limprichtii, jejichž dospělé pahlízky snesou při suchém přezimování a zimním krytu až - 20°C, avšak teploty kolem - 2°C zničí poupata i květní puky.

     Pro venkovní pěstování vybereme vyvýšené, dobře drenážované, polostinné stanoviště. Přímé slunce by mělo na stanoviště dopadat max. do 10 hodin, nebo až od 16 hodin. Substrát volíme těžší pro rostliny skupiny A. Pro zálivku a hnojení platí stejná pravidla jako pro rostliny pěstované v kontejnerech. Místo ohraničíme PVC folií zapuštěnou cca 25 cm pod zem. Pro přezimování zhotovíme z PVC folie ohrádku vysokou cca 20 cm, kterou zapustíme do země a překryjeme přes podložky tabulkou skla tak, aby pod sklem zůstala mezera asi 1 cm. Před příchodem sněhu prostor uvnitř vyplníme suchým bukovým nebo dubovým listím a přes sklo položíme větvičky chvojí.

     Na jaře chvojí a listí odstraníme, ale zimní kryt ponecháme až do doby kdy bezpečně skončí mrazíky (do ledových mužů). Zimní kryt větráme, ale zaléváme až po té co se objeví nové listy.

     Mladé pahlízky a bulbilky pěstujeme v kontejnerech a na venkovní stanoviště je vysazujeme až v dospělosti.


Pěstování v kontejnerech
     Druhy, které nepřečkají mrazy a ty které vyžadují zvláštní péči je nutné pěstovat v kontejnerech. Výhodou pěstování rostlin v kontejnerech je, že je můžeme podle potřeby přnášet. A to nejen proto, abychom jim věnovali individuální péči, ale třeba proto, abychom si jimi ozdobili nějaké vhodné místo v době květu a pohopitelně je mohli vystavovat.

     Pleionky jsou rostliny mělce kořenící, takže si vystačíme s žardinierou, nebo miskou hlubokou jen 7 cm. Průměr nádoby volíme podle množství rostlin, které chceme do misky vysadit. Počet rostlin vypočteme tak, že si rozvrhneme pahlízky po misce s 2 cm rozestupy. Pokud máte jen jednu rostlinu, postačí jí kontejner 7x7 cm. Materiál nádob není až tak podstatný, ale každý má svá specifika. Plastový kontejner je lehký a jeho nepropustné stěny více zadržují vodu. Proto musíme úměrně tomu omezit zálivku. Hliněná žardiniera je propustná a umožňuje kořenům lépe dýchat. Musíme však počítat s větším odparem vody a více zalévat. Hliněná nádoba má však výhodu v mnohem lepší tepelné stabilitě. To umožní v letních měsících snížit teplotu substrátu až o tři stupně, oproti stejně velké plastové nádobě, což rostlinám velmi prospěje. Osobně doporučuji používat hliněné nádoby do průměru 25 cm. Potom je průměr tak velký, že se již vliv stěny na ochlazení substrátu neprojeví a lehčí nádoba je výhodou.

     Pleionky sázíme v lednu až únoru ve sponu 2 cm tak, aby horní 1/3 pahlízky vyčnívala ze substrátu. Kontejnery před výsadbou důkladně vyčistíme a vydesinfikujeme!

     Pleionky pěstované v kontejnerech přezimujeme v suché bezmrazé místnosti. V období dormance nevyžadují pahlízky světlo, takže je vhodný například suchý sklep, nebo temperovaná garáž. Vzdušná vlhkost by však neměla klesnout pod 50%. Zjara kvetoucí druhy můžeme přezimovat očištěné a bez substrátu uložené v papírových sáčcích, popř. je přezimovat v chladničce. To neplatí o podzimních druzích, které začínají již během zimy vytvářet nové kořeny. Přezimujeme-li rostliny v chladničce, Teplota pro přezimování je podle druhu od 0°C do 15°C.


Pěstování ve skleníku
     Rozhodneme-li se Pleionkám postavit skleník, měli bychom mít na paměti, že stavíme studený popř. temperovaný skleník pro chladnomilné orchideje. Rozhodně tedy nevystačíme se skleníkem pro zeleninu, nebo vyhřívaným skleníkem pro tropické rostliny. Skleník rostliny využívají nejvíce zpočátku a na konci vegetační sezóny, tedy v době, kdy jsou venkovní teploty příliž nízké pro růst kořenů zjara či vyzrání pahlízek na podzim. V létě pak musíme zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu a teplotu do 25°C. Výjmečně pleionky odolají, při zvýšené vzdušné vlhkosti, několik dní teplotám kolem 30°C. Dále musíme ve skleníku korigovat sluneční osvit. Pleionky jsou hajní rostliny a jako takové nesnesou celodenní pobyt na slunci! Tomu můžeme čelit buď stíněním pomocí natažené 50% stínovky, nebo zasklením střechy mléčným polykarbonátem. Dále je vhodné mít několik protilehlých dílců stěn demontovatelných a v létě je nahradit pouze rámem se sítí proti hmyzu a ptákům.

     V takto upraveném skleníku pěstujeme pleionky celoročně a podle potřeby upravujeme teplotu a vzdušnou vlhkost. Pěstování ve skleníku je pochopitelně nutností, rozhodnete-li se věnovat pleionkám profesionálně.


© Týbl Pleione
webmaster