Home - Pleione.cz
TÝBL PLEIONE
The orchid nursery & lab.

Zálivka

     Pleionky pocházejí z klimatických pásem řízených monzuny. To znamená, že v době jejich vegetačního klidu tzv. dormance mají téměř naprosté sucho a vláhu dostávají pouze ze vzdušné vlhkosti a lokálních přeháněk, zatímco v době plného růstu jsou zásobovány bohatými dešti a téměř 90% vzdušnou vlhkostí. V číslech to znamená, že v prosinci zde naprší podle lokality od cca 0 do 46 mm/m2, zatímco v červenci od 91 do 1176 mm/m2.

     Vegetační cyklus pleionek je plně přizpůsoben tomuto zásobování vodou a stejné podmínky od nás rostliny očekávají i v kultuře.

     Nejkritičtější období pro zálivku je leden až duben, kdy jsou pahízky již přesazené do nového substrátu a postupně začínají růst nové kořeny. V tomto období je nutné udržovat substrát jen velmi mírně vlhký, jinak mladé kořeny shnijí. Ponechat však substrát naprosto vyschlý vede k pomalému vývinu nových kořenů. Toho dosáhneme buď mlžením, nebo pokud ponořením pěstební nádoby na 10 min. do misky s vodou.

     V době, kdy se začnou objevovat poupata, přidáme trochu více vody, nicméně pouze tolik, aby substrát zůstával vlhký a kořeny se povzbudily k růstu. Nikdy však nekropíme poupata a puky. To povede k tomu, že poupata zhnědnou a rostliny nevykvetou!

     V okamžiku, kdy se začnou intenzivně vyvíjet listy, což je obvykle v dubnu až květnu, můžeme zvydatnit a zpravidelnit zálivku. Zaléváme nejlépe časně ráno. Ve velmi horkých dnech je lépe však zalévat večer, takže rostliny potom mají k dispozici vlhkou atmosféru během noci. To jim pomáhá k regeneraci a vyrovnání teplotního stressu z horkého dne.

     V období od června do srpna rostlinám svědčí množství vláhy a velká vzdušná vlhkost. Pokračujeme s večerní zálivkou a zvyšujeme vzdušnou vlhkost kropením podlahy a okolí rostlin ve skleníku. Rostliny však musí mít dokonalou drenáž! Proto je lépe zalévat méně a častěji než nechat kontejnery nasáknout vodou jednou za tři až čtyři dny.

     Od září do zahájení žloutnutí listů zaléváme zásadně ráno tak, aby listy do večera oschly. To pomůže zredukovat nebezpečí infekce botrytýdy.

     V okamžiku, kdy rostlinám začnou žloutnout listy, omezíme zálivku a když začnou listy hnědnout, přestaneme zalévat úplně a necháme substrát kompletně vyschnout. Pouze substrát podzimních druhů, které v tomto období kvetou, udržujeme až do odkvětu mírně vlhký.

     Pro zálivku je nejvhodnější měkká dešťová voda. Pokud máte k dispozici pouze tvrdou vodu, je nutné dát pozor na přemokření substrátu. Zcela nevhodná je vápenitá voda! V letních měsících je dobré, umístíte-li rostliny tak, aby na ně pršelo.© Týbl Pleione
webmaster